2008 – 60 JAAR

Het koor vierde in 2008 haar 60 jarig bestaan. Dit diamantenfeest is op gepaste wijze gevierd.

Het bestuur heeft in overleg met het Comité van Aanbeveling en sponsoren de plannen vast gesteld.

Ter gelegenheid van deze feestviering heeft onze dirigent Joop Kranen, een Jubileummis gecomponeerd, welke op 21 september 2008 in de Antoniuskerk wordt uitgevoerd. Op de 21e september vierden wij de gehele dag feest. Klik hier voor een selectie van de foto’s (link naar fotoalbum 2008 – 60 jaar) deze dag.Het hoogtepunt van onze viering was op 25 oktober 2008 in ’t Raodhoes Blerick, met het Jubileumconcert.

Hieraan verleenden hun medewerking het Tegels Symfonie Orkest en 4 solisten:
Truus van den Kroonenberg-Crooijmans, sopraan
Bernadette Wiggers, mezzo-sopraan
Sjraar Maessen, bariton
Jo Strijbosch, bas

Verder stonden er voor de vakantie nog enkele dagtrips op het programma als proef op onze uitvoeringen. Het jubileumjaar werd afgesloten met het Kerstconcert op 21 december 2008.

 Nieuwe leden zijn van harte welkom op onze maandagavond repetitie in ’t Raodhoes van 19.00 – 22.00 uur.