1960 – 1969

Het koperen jubileum werd uitbundig gevierd op 12 maart 1961 en velen maakten hun opwachting op de receptie. Van beschermheer Dr.Seegers kreeg het koor een nieuw, thans nog steeds in gebruik zijnde vaandel, aangeboden en gemaakt door de kunstenaar M.Clabbers uit Milsbeek, dat tijdens de viering van het derde lustrum op 15 september 1963 werd ingezegend door pastoor Kuepers en overhandigd aan het bestuur. Ook werd er een kledingfonds opgericht voor de aanschaf van uniforme kleding. Het bedrag van ruim tienduizend gulden,dat hiermee gemoeid was, werd bij elkaar gesprokkeld door zelfwerkzamenheden van de leden, middels houtsorteren, kienavonden, spontane giften, zelf financiering van de broeken etc. In september 1966 werden de kostuums officieel aan het bestuur aangeboden.

Op 4 juli 1965 naam Limburgia o.l.v.Martin Koolen deel aan de federatieve zangersdagen in Boxmeer en zij werden voor hun prestaties beloond met de promotie naar de afdeling A. De jury schreef : onder zijn leiding kan dit koor veel, zeer véél bereiken. De jury baseerde haar conclusie op basis van de zeer goede koorklank. Van zaterdag 11 tot en met maandag 13 juni 1966 maakte het koor een concertreis naar de M.G.V.Liederkranz 1861. Limburgia werd in Limburg a.d.Lahn afgehaald door een delegatie van het bestuur met als voorzitter Oswald Krausgrill. Bij aankomst op het marktplein stond de hele bevolking ons op te wachten en speelde een blaaskapel en er werd onder snikhete zon ook nog gezongen. ’s Avonds vond een galaconcert plaats in de Mehrzweckhalle. Op zondagmorgen zongen we in het ziekenhuis en luisterden de evangelische dienst op in het dorp. De Kompturkirche van de Ridders van de Johannieterorde werd bezichtigd en ’s middags maakte het koor een uitstapje naar Kurort Bad Nauheim. Het was een zeer gezellige en geslaagde reis. De contacten zijn inmiddels uitgegroeid tot een meer dan 25 jarige vriendschap.

Van zaterdag 24 tot en met maandag 26 juni 1967 bracht “Liederkranz” een tegenbezoek aan Blerick. Het werd ook een feestelijk onthaal. Met harmonie St.Caecilia ging het naar zaal “Tivoli”. ’s Avonds was er een concert in de Venlonazaal en na afloop een gezellig samenzijn. Zondagmorgen luisterde Liederkranz de Eucharistieviering op in de St.Hubertuskerk. Daarna ging het gezelschap naar het Venlose stadhuis, waar het werd ontvangen door burgemeester L.de Gou en enkele wethouders. Voorzitter Oswald Krausgrill overhandigde aan beschermheer Dr.Seegers van Limburgia de “Hugo Lotz Gedächtnis-Plaquette”, voor de vele verdiensten die Limburgia in het buitenland had verworven.

In oktober 1967 nam het koor voor het eerst in afdeling A deel op de zangersdag in Heer en met succes, getuige het jury-rapport.
In het kader van het 20 jarig bestaan organiseerde M.K.Limburgia op 19 oktober 1968 een drie-koren-concert in de St.Hubertuskerk, waaraan ook deelnamen het Brunssums Mannenkoor en Gemengd Koor Beesel. Daarnaast verleende ook de opera- en concertzanger Cornelis Schell zijn solistische medewerking.
Onze huidige voorzitter Baer Rouleaux werd op 16 mei 1968 op een buitengewone ledenvergadering voor het eerst tot voorzitter gekozen en maakte een periode van 25 jaar vol tot 16 mei 1993. Na een bestuurscrisus werd hij in 2000 opnieuw gekozen. Op 7 en 8 juni 1969 maakte M.K.Limburgia een zeer geslaagde 2 daagse concert reis naar Breckerfeld in Westfalen werd in het ” Martin Luther Haus” succesvol geconcerteerd. Zondagmorgen werd de Eucharistieviering opgeluisterd en aansluitend volgde een “Brunnenconcert” Ook in het jaar 1969 had het koor maar 42 leden! Het jaar 1969 stond bol met allerlei opluisteringen zoals het opluisteren van Eucharistievieringen en serenades. Ook werd er gestart met een oud-papieractie in het kader van de zelfwerkzaamheid.