2000 – HEDEN

In 2000 werd Fred Walraven de nieuwe dirigent van het koor en leidde het, behalve naar de regelmatige optredens, tevens naar een voor het koor nieuw soort concert.

Op 17 maart 2001 hebben we een ontmoetingsdag georganiseerd voor alle koorleden, gehouden in het Klooster van de Missiezusters in Steyl. Hier werd het wel en wee van het koor besproken. Op 7 april gaven wij medewerking aan het 4 koren concert bij gemengd koor “Animo” in Velden. Op zaterdag 19 mei gaven wij onze mederweking aan het jubileumconcert van G.Z. “Vivace” uit Hout-Blerick. Op woensdag 26 september trokken we met z’n allen naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag. Waar we een concert op het “Binnenhof” hebben gegeven. Ons eigen concert vond plaats op zaterdag 2 november in de Staay. Hieraan gaven hun mederwerking: Erato, Unisono en De Maaszengers.

In het najaar van 2002 in een uitverkochte “Staay”, in samenwerking met “How About Us”, Vocal Group Ringfield en Rockband Eastwood voerde men werken uit, zoals “Conquest of paradise”, “Proud Mary”, “Bohemian rhapsody”, “Music” en “I want to know what love Is”. Werken geheel buiten het bekende repertoire, maar met als gevolg, een staande ovatie van een dankbaar publiek.

Gedurende het elfde lustrumjaar werden er diverse optredens verzorgd onder leiding van Fred Walraven, zoals op 28 juni 2003 in “De Staay”, in samenwerking met de Sevensanghers en Dameskoor Campanella en op 11 oktober was er eveneens in “De Staay” een concert in samenwerking met Harmonie Boekend en “How About Us” uit Kessel.

Het 55 jarig bestaan werd gevierd op 28 september 2003 met een Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk, gevolgd door een brunch voor leden en genodigden.

Tevens werden op deze dag de jubilarissen gehuldigd, te weten: Hai Tax 50 jaar lid, Jacques Van Hees 40 jaar lid, Hay Nissen 25 jaar lid en Pierre Hendrickx en Matje Louppen, elk 12½ jaar lid. Tevens werd Arie Hayemaye in het zonnetje gezet i.v.m. zijn 55 jarig lidmaatschap. Daarnaast ontvingen de heren Leo Coenders en Jan Knorr de waarderingsoorkonde van de gemeente Venlo. Tenslotte was er een koninklijke onderscheiding voor Bear Rouleaux:. Deze werd lid van de Orde van Oranje Nassau.

In Januari 2004 werd de heer Kranen dirigent van het koor. Op zaterdag 5 juni 2004 maakten we een uitstapje naar de bruinkoolgroeve Gartzweler1 bij Grevenbroich . Hier kregen we een excursie en voelden ons bij het zien van de geweldige afmetingen van de schepradbaggers nietig. Het was een zeer interessante excursie. Vervolgens reden we door naar Keulen waar we in de Dom een gebedsdienst opluisterden. Ve rvolgens traden we op in het Stollwerkmuseum en verkenden nog de stad. Het was een zeer geslaagd en gewaardeerd uitstapje.

Op zondag 12 juni 2005 hadden we ons zangersuitstapje naar Xanten waar wij in de St. Victor Dom mochten zingen. Daarna kregen we een excursie op het vliegveld van Weezeen konden ons dorst lessen bij de brouwerij van Diebels in Issum. Al met al een afwisselende en geslaagde dag voor onze zangers.

Ons najaarsconcert op zaterdag 29 oktober waaraan hun medewerking verleenden: Vocaal Ensemble Quint, G.K. Caeciliakoor Tegelen en Joekskapel Hoëge Noë(d)t was wederom een groot succes.

Op 13 november was onze jaarlijkse Caecilia-dag. Zoals gewoonlijk begonnen we met het opluisteren van de H. Mis, daarna werd ons een brunch aangeboden, die iedereen zich lekker liet smaken. Dit jaar was een een uitstekend cabaret wat het nodige van onze lachspieren vergde. Tot slot konden we zeer mooie prijzen winnen in de tombola. Onze dank aan de donateurs hiervan. De prijzen waren prima!

In 2006 zijn we gestart met de zondagmorgenviering in de Horsgraaf. op 10 juni organiseerde het Blericks Mannenkoor zijn Voorjaarsconcert met medewerking van Gemengdkoor Beesel, Vocal Group Brits en Blaaskapel Judasca. Op 15 juli kregen wij het droeve bericht van het overlijden van onze ere-dirigent Gerard Franck. Op 3 september vond in Venlo de Ouverture Venlo plaats.
Hieraan hebben ook wij onze medewerking verleent. Met een optreden in de St. Martinuskerk van 16.15 – 16.45 uur en een kraampje in de straat Een en ander onder het motto: Koorzang uit de regio. Op 1 oktober heeft ons koor zijn medewerking aan het Najaars Concert van Gemengde Zangvereniging Egelsheim uit Hegelsom verleent. Een en ander in het kader van korenuitwisseling. Op 21 oktober deden wij dit in het concert van St. Caecilia in Koningsbosch. En dan kwam het grote gezamenlijk concert van Rayon 2 van het KNZV -Limburg in Tegelen. Hieraan verleenden de volgende koren hun medewerking: Mannenkoor Excelsior Tegelen, Mannenkoor De Meulezengers Venlo, Zangvereniging Vriendenkring Steyl, Mannenkoor Arch Luit Arcen, De Mal-Maaszengers Belfeld, Blericks Mannenkoor Blerick, Maasbrees Mannenkoor Maasbree en Kon. Zangvereniging Venlona Venlo. Onze jaarlijkse Caeciliaviering met huldiging van de jubilarissen en de kerstconcerten en kerstopluisteringen sloten dit jaar weer geweldig goed af.

In 2007 mochten wij de “Prinsenmis” in de St. Antoniuskerk verzorgen. DE inluiding van de Vastelaovend. 
Op 13 mei hadden wij onze generale in de H. Hartkerk in Venlo, dit als voorproefje op de naderende concertreis naar Luxemburg, dat in de kerk van Weisswampach begon met het 1e concert. Joop Kranen begeleide ons met een voortreffelijk orgelspel op het gerestaureerde orgel. Ook de eucharistieviering in de grote kerk van Clervaux was een hoogte punt voor ons koor. 
In september werd het 50 jarig dirigentschap van onze oud dirigent Pierre Gerits in Braunsrath gevierd. Ook daar gaven wij gaarne gevolg aan. Toen stond ons najaarsconcert al weer vvoor de deur. Op 13 oktober werd dit in de Staay gehouden. Dit was een groot succes niet alleen voor ons koor maar ook voor onze gastkoren Gemeengdkoor Egelsheim uit Hegelsom, Vocaal Group Hoor’s uit Horst en Blaaskapel “Ne Spatny” uit Blerick. In november moesten wij helaas afscheid nemen van ons zeer gewaardeerde lid Huub Hendriks. Wij hebben dit tijdens de door ons verzorgde uitvaart mogen doen. 
Het kerstconcert was geweldig. Het werd door het publiek op voortreffelijke wijze ontvangen.

Het jaar 2008 was een bijzonder druk jaar, in het bijzonder de voorbereiding op ons jubileum. In januari hebben we afscheid moeten nemen van Baer Janssen een zeer gewaardeerd lid. We hebben in dit jaar ook onze jubilarissen en lustrum-vierders in het zonnetje gezet. Arie Hayemaye in het bijzonder, hij was 60 jaar lid van ons koor. De mis gecomponeerd en geschonken door onze dirigent Joop Kranen, waarbij diverse repetities in de Antoniuskerk op het programma stonden en natuurlijk ons jubileum concert,

met de extra repetities en de repetities met het Tegels Symfonie orkest. Deze werden door onze koorleden als zeer inspirerend en bijzonder ervaren. Het jubileum is op gepaste wijze gevierd in de Antoniuskerk met een uitstekend uitgevoerde mis waarbij enkele leden als lector zijn opgetreden. Aansluitend een brunch met huldiging van onze jubilarissen en lustrum-vierders. Deze huldiging werd gevolgd door een receptie die door bevriende koren en veel Blerickse verenigingen werd bezocht. Het hoogtepunt van ons jubileum was ons jubileumconcert met solisten en het Tegels Symfonieorkest in het pas geopende “Raodhoes”. Helaas werd door de minder op koor afgestemde akoestiek, het optreden van het koor verzwakt, waarbij het bijzonder goed gekozen repertoire tekort gedaan werd.

Ons kerstconcert werd door het publiek op voortreffelijke wijze ontvangen en hebben we hier voor diverse complimenten gekregen. Tijdens dit concert werd onze zang met microfoons versterkt, waar  door de zang in de gehele zaal heel goed te verstaan en te volgen  was.

Jaar 2009. Ook dit jaar is er weer veel gebeurd. Zo zijn we begonnen met het opluisteren van de heilige Mis in den Horstgraaf. Dit was een eerbetoon aan Arie Haijemaije, die tot kort hiervoor verpleegd werd in den Horstgraaf. Ondertussen was hij verplaatst naar de Wieën en hebben wij gezorgd, dat hij toch bij deze mis aanwezig kon zijn. Dit was een succes,.

In ons jubileumjaar gaf onze burgervader aan dat hij ooit op een repetitie van ons zou komen. Dit jaar heeft hij ons met een bezoek vereerd. Dit viel zeer bij hem en ons in de smaak. Verder hebben wij het genoegen gehad, om uitgenodigd te worden voor het jubileumconcert van Arch Luit uit Arcen. Door ruimtegebrek hebben zij gekozen om het concert ten uitvoer te brengen in ons eigen thuishonk ’t Raodhoes. Wat dus voor ons hierdoor een thuiswedstrijd geworden is. Dit jubileumconcert werd

gezamenlijk met het Twents Mannenkoor en natuurlijk Arch Luit gedaan. Op het einde werd gezamenlijk Mnógaja Leta  gezongen, wat een super afsluiting was van het concert.

Dan was het eindelijk zover dat we ons vaak beloofde uitje konden doen. Het uitvoeren van de jubileummis in de “Koepelkerk” ofwel de H.Hartkerk in Maastricht. Het koor met echtgenotes/partners vertrok per touringcar vanuit Venlo en Blerick. De Eucharistieviering werd in een goed bezette kerk gecelebreerd door pastoor Jan Schafraad die de zangers uit Blerick van harte welkom heette. De stukken werden perfect gezongen en na het slotlied konden de kerkgangers nog enige tijd naar het orgelspel van Joop Kranen luisteren. Met een warm en spontaan applaus aan de uitvoerenden werd deze mooie dienst besloten. Na genoten te hebben van koffie werd door een van de gastvrouwen een zeer uitvoerige rondleiding  gegeven door de kerk en konden we alle kunstwerken bewonderen. Hierna volgde een stadsboemel langs de Maasboulevard in Maastricht en werd er geluncht. Met een geweldig afscheidsdiner in Grathem werd dit gezellig culturele uitstapje naar Maastricht afgesloten.  Ook dit jaar zou er weer een najaarsconcert plaatsvinden. Dit jaar was de eer aan Mannenkoor St. Caecilia uit Koningbosch en Männergesangverein Cäcilia uit Braunsrath om ons concert op te luisteren. Natuurlijk was het weer een bijzonder concert van een hoog gehalte. Het najaarsconcert wordt afgesloten door alle koren met het nummer Conquest of Paradise. De Caecilia viering van dit jaar zou eens voor de verandering anders zijn. Dat is ook letterlijk zo geweest. We begonnen met een mis in de Lambertuskerk. De middag werd begonnen met een goede brunch waarna enkele leden lieten blijken, dat ze nog meer dingen konden als alleen zingen bij het Blericks Mannenkoor. Na afloop hiervan was er een tombola met leuke prijzen.

Omdat we dit jaar een Astebleefconcert wilden doen, hadden wij besloten dit met de kerstmarkt in Blerick te doen. Na een beroerd begin, op het laatste moment kregen we te horen dat we niet konden optreden op de door ons aangegeven plaats. Met de hulp van onze trouwe sponsor Berden Mode hebben we ons Astebleefconcert toch  uit kunnen voeren. Het concert vond plaats in de winkel van Berden en was een groot succes. De mensen bleven staan en genoten van ons miniconcert. De reacties waren super en we zijn al gecontracteerd voor het volgende jaar. Dit zullen we dan ook zeker weer doen. Uiteraard was dit Astebleef-concert meer een generale repetitie voor ons jaarlijks terugkerend kerstconcert. Gezamelijk met Harmonie St. Caecilia. De Harmonie liet eerst hun samenspelgroep spelen, waarna wij de bühne betraden. Wij hebben een uitmuntend concert neergezet, wat zeer gewaardeerd werd.  Het was een concert van een hoog niveau waaruit bleek dat wij met een goede repetoirekeuze bezig zijn.

Het jaar 2010 een jaar van vreugde en verdriet.

We moesten afscheid nemen van onze zeer gewaardeerde zangersvriend en erelid Arie Haijemaije. Dit verdriet werd hierna omgezet in vreugde. We hadden het genoegen, om de “prinsemis” op te mogen luisteren, de lofzang was groot en we hopen in 2013 weer op herhaling te kunnen.

Wij zijn van mening dat ook mensen die in verzorgingshuizen wonen, van onze Mannenkoorzang moeten kunnen genieten. Daarom hebben we weer een zondagmorgendienst (2 mei) verzorgd bij Martinushof in Tegelen. Een welkome afwisseling voor de bewoners, en wij hopen dit nog jaren te kunnen doen omdat het zo gewaardeerd wordt door de bewoners en de Pastores.

De zomertijd is een goede tijd om je als koor te presenteren. Dit was ook de bedoeling op de jaarlijks terugkerende Ouverture, maar helaas werd door de organisatie onze concertafspraak ongewild verzet. Hierdoor waren we alleen met een stand aanwezig. De interesse was groot, maar de aanwas minder. Toch hopen we nog steeds, dat er in de toekomst leden uit voortvloeien. Dit dachten we ook van de Marcato Mondial. De vooruitzichten waren minder en het weer was ronduit gezegd slecht. Geen hond die naar buiten wou. Ondanks alles was het toch succesvol en hebben we er een lid aan overgehouden. De moeite was dus niet voor niets geweest.

Na de zomer komt natuurlijk het najaar en dus ook ons concert. Het was weer een succesvol concert met de medewerking van G.K. Vivace uit Hout-Blerick en het Maasbrees Mannenkoor. Het niveau was hoog en iedereen heeft genoten.

Zoals ieder jaar ook dit jaar weer een Caeciliaviering. Een ouderwets  gezellige viering. Met de H. Mis in de St. Lambertuskerk.

Maar voor de verandering stonden we nu eens boven op het koor, wat de zang wel ten goede kwam. Na de mis gingen we naar ’t Raodhoes voor de rest van het programma. Een heel leuk programma, waar onze goochelaar voor een groot deel aan meegeholpen heeft. We hadden vijf jubilarissen, acht  lustrumvierders en ook nog een vijftal nieuwe leden te verwelkomen.

We begonnen het jaar met verdriet en moeten het nu bijna stoppen met verdriet. In een week tijd moesten wij afscheid nemen van Sjaak Holtman en Sjaak Titulaer. Een behoorlijke klap voor het koor.

Het jaar nadert zijn einde en we zouden het jaar uitluiden met een “Astebleefconcert”. Berden Mode had ons vorig jaar al uitgenodigd  voor dit jaar, na genoten te hebben van ons eerste  concert. Ook deze keer hebben we behoorlijk respons gehad door het winkelende publiek. Ook nu weer werd er genoten van ons optreden. Het voegt toch weer iets extra toe aan Kerstmis. Tevens is het ook een goede voorbereiding voor het jaarlijkse Kertconcert in ’t Raodhoes.

Ook dit jaar weer een Kerstconcert samen met Harmonie en jeugd-Harmonie St. Caecilia. Een concert ieder jaar weer van hoog niveau.