1950 – 1959

In juni 1950 kwam in Venlo de Federatie van Muziek en Zangverenigingen tot stand, waar het koor zich ook bij aansloot.In datzelfde jaar vond de eerste dirigenten-wisseling plaats. Ere-voorzitter Sjeng van de Vinne, directeur van Metaalwarenfabriek Limburgia wist Martin Koolen over te halen dirigent te worden. Koolen paste wonderwel bij het koor, hij was een beminnelijk mens, een echte vaderfiguur, die de verjaardagen, de ziektes en andere gegevens van de leden nauwkeurig bijhield en altijd naar het wel en wee van de leden en hun familie informeerde. Hij heeft het dan ook tot aan het 25 jarig bestaan in 1973 bij Limburgia volgehouden en werd benoemd tot ere-dirigent. Zijn handelsmerk was een goede afwerking, discipline, techniek en homegene koorklank. Ook kreeg het koor in 1951,tijdens de St.Caeciliaviering zijn eerste vaandel. In 1952 maakte Limburgia zijn eerste reis naar het buitenland en wel naar de M.G.V. Deutsche Liederkranz 1878 Aldekerk, dit koor bracht in 1952 een tegenbezoek aan Blerick. Een maand later kreeg het koor een uitnodiging voor een concert bij de M.G.V. Waldniel, waar het concert op geluidsband werd opgenomen. Dr.Marius Seegers, huisarts in Blerick, werd in 1953 benoemd tot eerste beschermheer en werd ook het eerste lustrum gevierd. Het jonge koor wist geleidelijk een plaats in de Blerickse gemeenschap te verwerven. Ook de dames van de leden werden bij de organisatie van festiviteiten niet vergeten. Regelmatig werden er uitstapjes met de leden en hun dames georganiseerd. In 1956 verhuisde het koor met zaalhouder Lex Gubbels van “Ald Blierick” naar zaal “Juliana” in Blerick.Toen in 1958 huisvestingsperikelen onstonden met de zaalhouder verhuisde het koor naar zaal “Apollo”. Op 18 mei 1959 brandde deze zaal echter af en opnieuw werd de vereniging met huisvestingsproblemen geconfronteerd. Het slaagde erin tijdelijk een repetitielokaal te vinden in “Ons Huis” aan de Smeliënstraat in Blerick.

Op 1 november 1959 verhuisde Limburgia naar zaal “Tivoli”. In datzelfde jaar kreeg het koor een uitnodiging van M.G.V.Cäcilia 1859 Schaephuysen,die dat jaar zijn honderdjarig bestaan vierde en verzorgde Limburgia op 28 juni mede het feestconcert in een grote tent.