1990 – 1999

In 1990 nam het koor deel aan het Limburgs Korenfestival in Blerick en werd eerste in de categorie mannenkoren. De prestatie resulteerde in deelname aan het Limburgs Korenfestival op 7 oktober 1990 in het Staargebouw in Maastricht en daar verwierf het koor de tweede plaats. Het was ook traditie geworden dat het Blericks Mannenkoor ieder jaar een vierkorenconcert organiseerde met koren uit Noord en Zuid-Limburg. Ook in 1990 maakte het koor een 5 daagse concertreis naar Regensburg en zong o.a.in het bekende Walhalla-Donaustauf

Bijzonder eervol was de uitnodiging tot deelname aan het jubileumconcert van Muziekvereniging Liora uit de Lier op 17 november 1990. Vanwege.het 75 jarig bestaan gaf Liora een jubileumconcert in de Dom van de Lier. Hoogtepunt was het gezamenlijk optreden van Liora, Blericks Mannenkoor en Marco Bakker. Een jaar later resulteerde dit in een concert in de sporthal De Groene Olifant in Klaaswaal met de zangeres Justine Pelmelay en harmonie Princes Juliana.
In januari 1992 kwam Pierre Gerits als nieuwe dirigent, die zich als missionaris in de mannenkoorzang beschouwde, zag de functie bij het Blericks Mannenkoor als een uitdaging.
Met Pierre Gerits vierde het koor zijn 45 jarig bestaan met een lustrumconcert in de “Maaspoort” op 9 november 1993. Het concert eindigde met de wereldpremière van “Glanz der Geister” van de Venlose componist Piet Kingma. In samenwerking met harmonie St.Joseph, Kaalheide. Van 9 t/m 11 juni maakte het koor een concertreis naar Trier.
In het kader van een culturele uitwisseling tussen Limburgse en Surinaamse verenigingen vond op 5 mei 1996 in de “Staay” in Blerick een muzikale manifestatie plaats. Ook in 1996 ging het koor nogmaals op concertreis naar Wehlen aan de Mosel van 13 t/m 15 september

Het jaar 1997 stond geheel in het teken van het gouden jubileum dat in 1998 zou plaatsvinden.

Als opstap naar het gouden jubileum in 1998 werd een vriendensoos samengesteld, welke erin slaagde om 4 Pinksterbrunches te organiseren in samenwerking met bestuur en leden op de parkeerplaats bij La Plaza in Blerick. Dat leverde het koor de middelen op voor het jubileumfeest en de concertreis.

In dit jubileumjaar 1998 vond op 9 mei een vierkorenconcert plaats in “De Staay” in samenwerking met Heldens Gemengdkoor “Bel Canto”, MGV “Braunsrath” en Gemengdkoor “St. Caecilia Hulsberg allen onder leiding van Pierre Gerits.

Op 31 mei was de vierde en laatste Pinksterbrunch met de presentatie van het Jublieumboek, geschreven door Ad. Bogers en samengesteld door Jo van den Boorn en Jan Knorr.

Op 27 september was de viering van het gouden feest met een Eucharistieviering in de St. Lambertus Kerk in Blerick met o.a. de “Missa brecis in hon. St. Joannis de Deo in B” van Joseph Hayden begeleid door het Strijkensemble Musica Mosa en de sloisten Karin Coenen en Marcel Kuypers, piano.

Op 10 november was in de maaspoort in Venlo ons jubileumconcert met medewerking van harmonie St. Caecilia Blerick en de sopraan Angelina Ruzzafante en de bas Ber Schellings en painist Paul Huyts.

Per I januari 1999 kreeg het koor een nieuwe dirigent in de persoon van Wim Van Gardingen die Pierre Gerits opvolgde, deze was gedurende bijna 8 jaar als dirigent verbonden aan het Blericks Mannenkoor. Van 13-15 mei 1999 maakten wij een 3 daaggse concertreis naar berlijn onder onze nieuwe dirigent en zongen we in de Franzoesischer Dom en in theater Saalbau in het stadsdeel Neukoeln, met pianist Paul Huijts. In totaal werden 13 uitvoeringen geven onder leiding van Wim van Gardingen in het jaar dat hij dirigent was van ons koor.