1970 – 1979

Het jaar 1970 stond in het teken van 25 jaar bevrijding met een optreden van alle Venlose koren voor het stadhuis in Venlo. Op 10 oktober gaf M.K.Limburgia een concert in de St.Antoniuskerk in Blerick in het kader van de Venlo-Krefeldweek met een eerste uitvoering van de “Möricke Zyklus” van Walter Rein. Medewerking werd verleend door het Tegels Hoorntrio en Uedinger M.G.V. Een zeer goede uitvoering, waarbij de pers het koor veel lof toezwaaide. In 1971 bracht M.G.V.Breckerfeld een tegenbezoek aan Venlo-Blerick met een groot concert in het concertgebouw “Prins van Oranje”, alwaar door het M.K.Limburgia voor de tweede keer de “Möricke Zyklus” werd uitgevoerd met het Tegels Hoorntrio.

Als voorbereiding op het 25 jarig bestaan in 1973 werd door beschermheer Jan van de Ven een z.g.begeleidende adviesgroep benoemd met coördinator vice-voorzitter Leo Coenders.

Op 15 april 1972 smaakte Limburgia het genoegen om een concert te geven in de kleine zaal van het concertgebouw in Amsterdam op uitnodiging van het Gewa Mannenkoor. Ten teken dat het met de samenwerking met koren uit de regio wel goed was, gaf het koor concerten met Orpheus, St.Caecilia, VSO, de Echo, Unitas Baarlo en internationaal met M.G.V.”Sängerbund 1868″ Anrath. Nadat de begeleidende adviesgroep zijn voorbereidende werkzaamheden succesvol had afgerond kon het 25 jarig koorjubileum in 1973 van start gaan. Een “Ollibal”,carnavalsbal in samenwerking met gymnastiekvereniging Olympia uit Blerick, federatiebal, serenade bij tuincentrum Karel Vriens in Baarlo, matineeconcert, trekking van onze grote loterij door notaris Mulders, internationaal vriendschapszingen in een tent onder aan de Maas in Blerick en als hoogtepunt ons jubileumconcert op 11 oktober 1973 in concertgebouw “Prins van Oranje” met de uitvoering van” Ontmoeting” een compositie van Piet Kingma op tekst van Cor Deneer. Dit was tevens het laatste concert van dirigent Martin Koolen bij M.K. Limburgia. In een dankdienst op 21 oktober 1973 in de St.Hubertuskerk nam het koor afscheid van Martin Koolen, waarna een feestelijk ontbijt volgde in zaal “Tivoli” met dames en genodigden met aansluitend de huldiging en benoeming tot ere-dirigent.

oen brak de periode van Gerard Franck aan van 21 oktober 1973 t/m 27 januari 1980. In tegenstelling tot zijn voorganger die een voorliefde had voor meerstemmige kerkmuziek, lag de voorkeur bij Franck vooral in grootse werken.

In 1976 werd de naam van het Mannenkoor Limburgia gewijzigd in Blericks Mannenkoor.

In datzelfde jaar werd voor het eerst met twee andere koren van Gerard Franck samengewerkt. Ingestudeerd en uitgevoerd werden o.a. het “Te Deum” van Antonin Dvorak met het St.Franciskoor en Gemengde zangvereniging “Del Monte”, Tegels Symfonie Orkest en de solisten Toine Cremers en Mieke Magnée.

En jaar later beleefde het koor een nieuw hoogtepunt met de uitvoering van “Herr der Welten, Herr der Menschen”, een cantate van de Duitse componist Paul Zoll. Het instuderen van dit moeilijke werk kostte het koor een half jaar.